Optagelsen af webinar ved om risko for corona-smitte i forbindelse med korsang og andre kunsteriske aktiviteter

Webinaret er optaget torsdag den 20. august og Anne Kjerulfs indlæg tirsdag den 25. august 2020. Retningslinjer og informationer nævnt i webinaret samt slides er aktuelle pr. disse datoer hvorfor du selv er ansvarlig for at opsøge opdaterede informationer og retningslinjer siden webinaret blev optaget.

Vær opmærksom på rettelsen vedr. folkeskolen:
Der anbefales fortsat to meters afstand ved aktiviteter med sang og råb i folkeskolen jf Børne og Undervisningsministeriets retningslinjer for grundskoler samt ungdoms- og voksen-uddannelser på Børne- og Undervisningsministeriets område ifm. forebyggelse af smittespredning af COVID-19 pr. 1. august:

Ved sang, råb m.m., hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte anbefales det, at både personale og elever/kursistser bør holde 2 meters afstand.

Link til "Retningslinjer for grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser på Børne- og Undervisningsministeriets område ifm. forebyggelse af smittespredning af COVID-19".

Slides fra webinaret

Palle Friborg Kjeldaards slides
Jonas Viggo Pedersens slides
Anne Kjerulfs slidesSamarbejdspartner Jesper Linde Kjeldsen, Greait